//
Estàs llegint...

Esdeveniments

Benvinguts

La Delegació d’Apostolat Seglar té l’encàrrec del Sr.Bisbe, de promoure a la diòcesi un laïcat madur que incideixi en els diversos ambients i àmbits específics de la societat i de potenciar la corresponsabilitat laïcal com a component teològic i pastoral de l’evangelització, feina prioritària de l’Església diocesana.

Per tal de dur a terme la seva tasca amb eficàcia i, alhora, seguint el principi de subsidiarietat, té la darrera responsabilitat de:

– Fer de pont i fomentar la comunicació i el diàleg entre el Bisbe i l’apostolat seglar.

– Vetllar que les associacions i moviments caminin segons el Pla Pastoral Diocesà (2010-2013) i ajudar al seu discerniment.

 • + Cap1,3 PPD:
  • “Coordinar i orientar el treball apostòlic dels moviments d’acció catòlica, els nous moviments i les altres realitats eclesials”
  • “Iniciar” el moviment cristià d’adults”
 • + Cap 2,3 PPD: “Promoure una major coodinació amb les congregacions religioses i societats de vida apostòlica a través del treball en diferents àmbits de pastoral…”

– Animar i promoure l’acció evangelitzadora especialment dels moviments d’Acció Catòlica, així com desvetllar i alimentar la vocació evangelitzadora en els altres moviments i realitats eclesials

– Estar al servei de la comunió, la col·laboració i la coordinació entre les associacions, moviments i institucions laïcals de tota mena.

– Vetllar per treballar coordinadament les Delegacions Diocesanes: Obrera, Universitària, Pobles i Comarques, Joventut, Família, a fi que el seu treball esdevingui complementari.

– Potenciar i/o crear propostes generals al servei del laicat:

 • + Formació i identitat laical. Aplicar i difondre “Itinerari de la Formació Cristiana per adults”.
 • + Propostes per conèixer i aprofundir els grans documents sobre el laicat.
 • + Propostes per ajudar al creixement espiritual del laicat.

– Potenciar i facilitar la participació a iniciatives formatives a nivell català o de CEE. Difondre documents, conclusions, etc.

– Crear i coordinar

 • + Equip Delegació.
 • + Taula de les delegacions diocesanes a coordinar. Finalitat: treball coordinat i aplicació PPD.
 • + Directori de totes les realitats laicals diocesanes.
 • + Afavorir les relacions i la col·laboració entre els moviments d’Acció Catòlica i difondre la seva tasca.
 • + Fórum d’Organitzacions Catòliques d’Apostolat laical.Integrat per les organitzacions apostòliques de laics implantades en el bisbat, reconegudes pel mateix i al servei de la vida i missió del laïcat en l’Església i en la societat i que demanen formar-ne part.
  • Acció Catòlica
  • Nous moviments
  • – Moviments laicals de famílies religioses
  • Altres realitats
 • + Potenciar en els Centres Parroquials i/o entitats eclesials (culturals i/o formatives) la finalitat apostòlica, i es relacionin i potenciïn mútuament.
 • + Creació de l’Acció Catòlica General d’Adults que a la Diòcesi s’anomenarà “Moviment Cristià d’Adults”.

– Mitjans tecnològics (web, programa Radio Estel…) per donar a conèixer les diferents realitats i formacions de caràcter general.

– Celebració de la diada de l’Apostolat Seglar: Diumenge de Pentecosta.